تولید اطلاعات

تولید اطلاعات بهینه تری داشته باشیم!

#iguru_button_614cc33756107 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614cc33756107 .wgl_button_link:hover { color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_614cc33756107 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,255,255,1); background-color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_614cc33756107 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(254,75,85,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614cc3375c3c8 .wgl_button_link { color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_button_614cc3375c3c8 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614cc3375c3c8 .wgl_button_link { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: transparent; }#iguru_button_614cc3375c3c8 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_soc_icon_wrap_614cc337675f0 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_614cc337675f0 a:hover{ background: #ffffff; border-color: #391d6a; }#iguru_soc_icon_wrap_614cc337675f0 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_614cc337675f0 a:hover{ color: #fe4a55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376761d1{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376761d1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376761d1{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376761d1:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676432{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676432:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676432{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676432:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676503{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676503:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676503{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc337676503:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376765b4{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376765b4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376765b4{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_614cc3376765b4:hover{ background: #fe4b55; }