دسته بندی: کارآفرینی

#iguru_button_617756f75fad6 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_617756f75fad6 .wgl_button_link:hover { color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_617756f75fad6 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,255,255,1); background-color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_617756f75fad6 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(254,75,85,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_617756f765510 .wgl_button_link { color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_button_617756f765510 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_617756f765510 .wgl_button_link { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: transparent; }#iguru_button_617756f765510 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_soc_icon_wrap_617756f76a383 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_617756f76a383 a:hover{ background: #ffffff; border-color: #391d6a; }#iguru_soc_icon_wrap_617756f76a383 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_617756f76a383 a:hover{ color: #fe4a55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3aa1{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3aa1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3aa1{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3aa1:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3cc2{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3cc2:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3cc2{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3cc2:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3d93{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3d93:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3d93{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3d93:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3ee4{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3ee4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3ee4{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_617756f76a3ee4:hover{ background: #fe4b55; }