دسته بندی: دانلودی ها

#iguru_button_6177658dc50d5 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6177658dc50d5 .wgl_button_link:hover { color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_6177658dc50d5 .wgl_button_link { border-color: rgba(255,255,255,1); background-color: rgba(254,75,85,1); }#iguru_button_6177658dc50d5 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(254,75,85,1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6177658dcb272 .wgl_button_link { color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_button_6177658dcb272 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_6177658dcb272 .wgl_button_link { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: transparent; }#iguru_button_6177658dcb272 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(102,75,196,1); background-color: rgba(102,75,196,1); }#iguru_soc_icon_wrap_6177658dd09d0 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6177658dd09d0 a:hover{ background: #ffffff; border-color: #391d6a; }#iguru_soc_icon_wrap_6177658dd09d0 a{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_6177658dd09d0 a:hover{ color: #fe4a55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd09fc1{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd09fc1:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd09fc1{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd09fc1:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a252{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a252:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a252{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a252:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a323{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a323:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a323{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a323:hover{ background: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a3c4{ color: #fe4b55; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a3c4:hover{ color: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a3c4{ background: #ffffff; }.iguru_module_social #soc_icon_6177658dd0a3c4:hover{ background: #fe4b55; }