درباره پلنفا

وبسایتی که اکنون در آن هستید حاصل دغدغه عده ای از فعالان حوزه آموزش آنلاین کشور است که بر اساس تجربه به این نتیجه رسیده اند که مهمترین نکته در مساله آموزش، بحث کاربردی کردن آن بصورت کاملا شفاف و دقیق و مشخص است، و اینکه یک مطلب آموزشی تا بصورت مرحله ای و قدم به قدم و چک لیستی در نیاید، و رنگ و بویی عملی و عملیاتی به خود نگیرد به هدف خود نخواهد رسید.
همه ما کتابها، منابع، دوره ها، و آموزش های فراوانی را دیده ایم، خوانده ایم، شنیده ایم، و شرکت کرده ایم، اما بیشتر اینها هرگز برایمان بگونه ای ملموس به یک برنامه اجرایی و مسیر عملی قدم به قدم تبدیل نشدند و به مرور زمان و گاهی خیلی زود، محو و از ما دور شدند.
و از آنجایی که ما در دوران تحصیل هیچگاه تفکر سیستمی و منطقی را نیاموخته ایم، حتی بسیاری از مدرسین ما نمی دانند یا نمی توانند یک امر آموزشی را از دید یک یاد گیرنده ببینند و بدانند که اکنون که فرد این نکات و مطالب را شنید، دقیقا باید از چه گامی شروع کند و به دنبال چه نتایج مشخصی از آن باشد و از آنجا به کجا برود. و بنابراین نتیجه بسیاری از آموزشها، بیشتر نوعی حیرت و سردرگمی در میان انبوهی از اطلاعاتی است که بصورت فله ای بر ذهن ما آوار شده، و مغز ما یاد گرفته که خیلی زود این توده عظیم بدون شکل را بایگانی کند و به مسیرهای قبلی خود برگردد، و یا فقط بخش کوچکی از آن مطالب را برای خود ذخیره کرده و بقیه را دور بریزد و گم کند.
پس برای ما اصل در آموزش اجراست و کاربرد، و ما آموزش را بدون برنامه اجرایی مشخص و قدم به قدم برای آن، که از دید شما و بر اساس شرایط و نیازهای شما طراحی شده باشد کاری بیهوده می دانیم.
پلنفا جایی است برای تولید و ارائه چک لیستها، پلن های کاربردی، برنامه های عملی و عملیاتی، دستورالعمل های اجرایی، نقشه ی شروع کارها، و مسیر انجام کارها. جایی که در آن مسیرهای قدم به قدم و مرحله ای بر هر چیز دیگر اولویت دارد، و مرجعی برای کاربردی کردن هر ایده، نظر، مطلب، منبع، آموزش، و دانشی…